6:11 pm - Saturday October 25, 2014

Tự học Excel qua Video

(*) Do tốc độ đường truyền nên có thể bạn sẽ nhìn thấy một trang trắng trước khi đoạn phim tải xong.Bạn được học thử 10 bài đầu. Nếu bạn là thành viên sẽ được học tất cả 50 bài. Chỉ có 300.000 đ bạn sẽ được học tất cả 50 bài học Excel 2007. Hãy đang ký học ngay các bạn ha !
Tổng quan giao diện Excel
Tu hoc Excel  Bài 1: Tổng quan giao diện Excel
Tu hoc Excel  Bài 2: Chèn thêm và xoá bớt bảng tính
Tu hoc Excel  Bài 3: Đổi tên, sao chép và di chuyển bảng tính
Tu hoc Excel  Bài 4: Đổi màu SheetTab và ẩn hiện bảng tính
Tu hoc Excel  Bài 5: Bảo vệ bảng tính
Tu hoc Excel  Bài 6: Chọn hình ảnh làm nền cho bảng tính
Cách nhập dữ liệu kiểu công thức
Tu hoc Excel  Bài 7: Cách nhập dữ liệu kiểu công thức
Tu hoc Excel  Bài 8: Thao tác với khối trong Excel
Tu hoc Excel  Bài 9: Xử lý ô, cột, hàng trong bảng tính
Tu hoc Excel  Bài 10: Định dạng dữ liệu
Tu hoc Excel  Bài 11: Đặt tên, ghi chú và bảo vệ ô
Chèn đối tượng hình ảnh
Tu hoc Excel  Bài 12: Chèn đối tượng hình ảnh
Tu hoc Excel  Bài 13: Chèn đối tượng ClipArt
Tu hoc Excel  Bài 14: Chèn đối tượng SmartArt
Tu hoc Excel  Bài 15: Chèn đối tượng WordArt
Tu hoc Excel  Bài 16: Chèn đối tượng TextBox
Tu hoc Excel  Bài 17: Chèn các ký tự đặc biệt vào bảng tính
Tu hoc Excel  Bài 18: Hiệu chỉnh ClipArt & hình ảnh
Các bước tạo đồ thị
Tu hoc Excel  Bài 19: Các bước tạo đồ thị
Tu hoc Excel  Bài 20: Thiết lập lại biểu đồ
Tu hoc Excel  Bài 21: Hiệu chỉnh tiêu đề
Tu hoc Excel  Bài 22: Hiện/ ẩn các nhãn dữ liệu
Tu hoc Excel  Bài 23: Sửa đổi các trục
Tu hoc Excel  Bài 24: Hiện/ẩn các đường kẻ lưới
Tu hoc Excel  Bài 25: Xoay đồ thị dạng 3D
Sắp xếp cơ sở dữ liệu
Tu hoc Excel  Bài 26: Sắp xếp cơ sở dữ liệu
Tu hoc Excel  Bài 27: Lọc tự động
Tu hoc Excel  Bài 28: Lọc nâng cao
Tu hoc Excel  Bài 29: Tổng hợp dữ liệu theo nhóm
Đặt lề trang in
Tu hoc Excel  Bài 30: Đặt lề trang in
Tu hoc Excel  Bài 31: Tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang
Tu hoc Excel  Bài 32: Lặp lại tiêu đề bảng tính khi sang trang
Tu hoc Excel  Bài 33: Thực hiện in ấn
Tu hoc Excel  Bài 34: Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ
Tu hoc Excel  Bài 35: Chèn và hiệu chỉnh biểu đồ
Tu hoc Excel  Bài 36: Chèn và hiệu chỉnh Wordart
Tu hoc Excel  Bài 37: Tạo và hiệu chỉnh Textbox
Tu hoc Excel  Bài 38: Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán học
Thao tác tạo bảng
Tu hoc Excel  Bài 39: Thao tác tạo bảng
Tu hoc Excel  Bài 40: Các thao tác trên bảng
Tu hoc Excel  Bài 41: Thao tác chỉnh sửa bảng biểu
Tu hoc Excel  Bài 42: Định dạng đường viền và nền cho bảng
Thiết lập chức năng AutoCorrect
Tu hoc Excel  Bài 43: Thiết lập chức năng AutoCorrect
Tu hoc Excel  Bài 44: Tạo ghi chú cho tài liệu
Tu hoc Excel  Bài 45: Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế
Bài tập thực hành
Tu hoc Excel  Bài 46: Bảng kê tiền thuê máy vi tính
Tu hoc Excel  Bài 47: Bảng kê chí phí khách sạn
Tu hoc Excel  Bài 48: Bảng giá NoteBook
Tu hoc Excel  Bài 49: Bảng thống kê xuất hàng
Tu hoc Excel  Bài 50: Bảng tính lương

Bài viết liên quan

No comments yet.

Leave a Reply

  • Thống kê


    Tổng khách viếng thăm : 27112
    Khách hôm nay : 38