4:04 pm - Friday October 24, 2014

Tự học Excel qua Video ( Tự học tin học văn phòng miễn phí)

(*) Do tốc độ đường truyền nên có thể bạn sẽ nhìn thấy một trang trắng trước khi đoạn phim tải xong.

Bạn được học thử 10 bài đầu. Nếu bạn là thành viên sẽ được học tất cả 50 bài. Chỉ có 300.000 đ bạn sẽ được học tất cả 50 bài học Excel 2007. Hãy đang ký học ngay các bạn ha ! 
Tổng quan giao diện Excel
 Bài 1: Tổng quan giao diện Excel
  Bài 2: Chèn thêm và xoá bớt bảng tính
  Bài 3: Đổi tên, sao chép và di chuyển bảng tính
  Bài 4: Đổi màu SheetTab và ẩn hiện bảng tính
  Bài 5: Bảo vệ bảng tính
 Bài 6: Chọn hình ảnh làm nền cho bảng tính
Cách nhập dữ liệu kiểu công thức
  Bài 7: Cách nhập dữ liệu kiểu công thức
  Bài 8: Thao tác với khối trong Excel
 Bài 9: Xử lý ô, cột, hàng trong bảng tính
 Bài 10: Định dạng dữ liệu
  Bài 11: Đặt tên, ghi chú và bảo vệ ô
Chèn đối tượng hình ảnh
 Bài 12: Chèn đối tượng hình ảnh
Bài 13: Chèn đối tượng ClipArt
 Bài 14: Chèn đối tượng SmartArt
 Bài 15: Chèn đối tượng WordArt
Bài 16: Chèn đối tượng TextBox
 Bài 17: Chèn các ký tự đặc biệt vào bảng tính
 Bài 18: Hiệu chỉnh ClipArt & hình ảnh
Các bước tạo đồ thị
  Bài 19: Các bước tạo đồ thị
  Bài 20: Thiết lập lại biểu đồ
 Bài 21: Hiệu chỉnh tiêu đề
  Bài 22: Hiện/ ẩn các nhãn dữ liệu
 Bài 23: Sửa đổi các trục
 Bài 24: Hiện/ẩn các đường kẻ lưới
  Bài 25: Xoay đồ thị dạng 3D
Sắp xếp cơ sở dữ liệu
  Bài 26: Sắp xếp cơ sở dữ liệu
  Bài 27: Lọc tự động
  Bài 28: Lọc nâng cao
  Bài 29: Tổng hợp dữ liệu theo nhóm
Đặt lề trang in
  Bài 30: Đặt lề trang in
  Bài 31: Tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang
  Bài 32: Lặp lại tiêu đề bảng tính khi sang trang
  Bài 33: Thực hiện in ấn
  Bài 34: Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ
  Bài 35: Chèn và hiệu chỉnh biểu đồ
  Bài 36: Chèn và hiệu chỉnh Wordart
  Bài 37: Tạo và hiệu chỉnh Textbox
  Bài 38: Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán học
Thao tác tạo bảng
  Bài 39: Thao tác tạo bảng
  Bài 40: Các thao tác trên bảng
  Bài 41: Thao tác chỉnh sửa bảng biểu
  Bài 42: Định dạng đường viền và nền cho bảng
Thiết lập chức năng AutoCorrect
  Bài 43: Thiết lập chức năng AutoCorrect
  Bài 44: Tạo ghi chú cho tài liệu
  Bài 45: Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế
Bài tập thực hành
 Bài 46: Bảng kê tiền thuê máy vi tính
  Bài 47: Bảng kê chí phí khách sạn
  Bài 48: Bảng giá NoteBook
  Bài 49: Bảng thống kê xuất hàng
  Bài 50: Bảng tính lương

Bài viết liên quan

No comments yet.

Leave a Reply

  • Thống kê


    Tổng khách viếng thăm : 27095
    Khách hôm nay : 34