11:51 pm - Wednesday October 22, 2014

Tin học văn phòng cơ bản : Bài 1

1. Khi soạn thảo văn bản trong Winword, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím:

 ESC  Ctrl  CapsLock  Tab

2. Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:

 Insert – Page Numbers  View – Page Numbers  Tools – Page Numbers  Format – Page Numbers

3. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện :

 Insert – New  View – New  File – New  Edit – New

4. Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

 Tiêu đề  Có đường lưới hay không  Chú giải cho các trục  Cả 3 câu đều đúng

5. Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện :

 Nháy đúp chuột vào từ cần chọn  Bấm tổ hợp phím Ctrl – A  Nháy chuột vào từ cần chọn  Bấm phím Enter

6. Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?

 Chia sẻ tài nguyên  Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạn  Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ  Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ

7. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả :

 #NAME!  #VALUE!  Giá trị kiểu chuỗi 2008  Giá trị kiểu số 2008

8. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả

 2008  1  4  #DIV/0!

9. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:

 30  5  65  110

10. Trong hệ điều hành Windows, tên của thư mục được đặt :

 Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục  Bắt buộc không được có phần mở rộng  Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp  Bắt buộc phải có phần mở rộng

11. Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn :

 Edit – Print Preview  Format – Print Preview  View – Print Preview  File – Print Preview

12. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi Tinhoc ; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2:

 #Value  TINHOC  TinHoc  Tinhoc

13. Trong Windows Explorer, theo bạn tiêu chí nào sau đây không thể dùng để sắp xếp các tệp và thư mục?

 Tên tệp  Tần suất sử dụng  Kích thước tệp  Kiểu tệp

14. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?

 TIN HOC VAN PHONG  Tin hoc van phong  Tin Hoc Van Phong  Tin hoc van phong

15. Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:

 Format – Filter – AutoFilter  Insert – Filter – AutoFilter  Data – Filter – AutoFilter  View – Filter – AutoFilter

16. Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm không kề nhau trong một danh sách?

 Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách  Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối  Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách  Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

17. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?

 SUM  COUNTIF  COUNT  SUMIF

18. Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện:

 Format – Font  Format – Paragraph  Cả 2 câu đều đúng  Cả 2 câu đều sai

19. Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện :

 Table – Insert Columns  Format – Cells – Insert Columns  Table – Insert Cells  Insert – Columns

20. Khi soạn thảo văn bản xong, để in văn bản ra giấy :

 Chọn menu lệnh File – Print  Bấm tổ hợp phím Ctrl – P  Các câu a. và b. đều đúng  Các câu a. và b. đều sai

Bài viết liên quan

  • Bài 1: yêu cầu: Nhập và dùng công cụ Conditional Formatting tạo định dạng như mẫu trên Bài giải và đáp án Bài 2: yêu ..
  • Theo một báo cáo gần đây của hãng nghiên cứu thị trường ONS, có 7 triệu người lớn của Anh chưa bao ..
  • Microsoft vừa chính thức trình làng bộ chơi game Xbox One, thế hệ hậu duệ của Xbox 360 vốn đang giành được ..
  • Theo đó nếu các biện pháp nhẹ nhàng không có tác dụng, Mỹ cần phải xem xét cho phép các công ty ..
  • Những năm qua, trình duyệt web đã có nhiều bước tiến vượt bậc với các tính năng hấp dẫn mang lại cho ..

No comments yet.

Leave a Reply

  • Thống kê


    Tổng khách viếng thăm : 27049
    Khách hôm nay : 24