5:07 am - Thursday October 23, 2014

Bài tập word chương 2

Bài tập word chương 2

Câu 1 :

Bạn hãy chọn Font VNI -TIMES với Size 12, Style nghiêng. Sau đó nhắp nút lệnh canh giữa ( nút lệnh Center ) rồi gõ tên bài thơ : SÓNG. Gõ xong ắn ENTER 1 lần.

1/ Nhắp nút lệnh canh trái rồi gõ vào 4 câu thơ sau : (gõ xong từng câu ấn Shift Enter để xuống dòng). Dữ  dội và dịu êm. Ồn ào và lặng lẽ. Sóng không hiểu nỗi mình. Sóng tìm ra tận bể. Gõ xong ấn ENTER 1 lần.

2/ Nhắp nút lệnh Increase Indent ( dời lề sang phải), rồi chọ size 10, style thẳng và gõ tiếp : (gõ từng câu cũng ấn shift Enter để xuống dòng). Ôi con sóng ngày xưa. Và ngày sau vẫn thế. Nỗi khát vọng tình yêu. Bồi hồi trong ngực trẻ. Gõ xong ấn ENTER 1 lần.

3/Nhắp nút lệnh Increase Indent, rồi chọn Font VNI – AVO, size 12, style nghiền và gõ tiếp 4 câu thơ sau: (cách xuống hàng như trên): Trước muôn trùng sóng bể .Em nghĩ về em, Anh. Em nghĩ về biển lớn. Từ nơi nào sóng lên ? (Xong ENTER)

4/ Nhắp nút lệnh Decrease Indent (dời lề sang trái), rồi chọn size 10, style nghiêng / gạch dưới và gõ tiếp 4 câu thơ sau (gõ xong từng câu cũng ấn Shift Enter đễuống dòng): Sóng bắt đầu từ gió .Gió bắt đầu từ đâu. Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau. Xong ENTER.

 5/ Nhắp nút lệnh Decrease Indent, rồi bỏ gạch dưới, chọn Font VNI-ARISTON, size 16, và gõ tiếp 4 câu thơ sau  (cách xuống hàng như trên): Con sóng dưới lòng sâu. Con sóng trên mặt nước. Ôi con sóng nhớ bờ. Ngày đêm không ngủ được. Xong ENTER.

1. Gõ phím TAB 3 cái để dời lề sang phải TAB, rồi chọn Font VNI- AVO, size15, Style nghiêng, đậm và gõ tên tác giả là XUÂN QUỲNH (1967).

2.Lưu tên bài thơ trên vào đĩa với tên file là SONG

3. Tăng size tên bài thơ : sơn đen tên bài thơ rồi chọn lại font là VNI- REVUE với size 18, style đậm và nghiêng.

4.Nhắp nút lệnh Print Preview để xem trước bài thơ trên trang giấy. Xong nhắp nút Close để đóng chế độ Print  Preview và nhắp nút lệnh Save để lưu file SONG lần nữa .

Câu 2:

Nhập bài thơ  sau đây, dùng lệnh sao chép khối để nhập nhanh những từ  “trắng”, sau đó lưu file vào đĩa với tên file là Trang.doc

Bài tập world chương 2

Câu 3 :       Nhập bài thơ dưới đây, để nhập nhanh hãy tạo Autotext cho nhóm từ “Bất ngờ”, nhập xong dùng lệnh Replace thay thế những từ ” bất ngờ” thành ” bình thường”, rồi lưu file vào BatNgo.doc

Bài tập word chương 2Câu 4: Nhập bài thơ dưới đây, để nhập nhanh hãy tạo Autotext cho nhóm từ ” Cái ngày”. Nhập xong dùng lệnh Replace thay thế những từ  “cái ngày” thành “cái đêm”, rồi thay thế những từ  “cái đêm” thành từ “cái năm”, cuối cùng lưu file vào đĩa với tên file là CaiNgay.doc

Bài tập world chương 2

 

Bài giải download ở phía dưới:

Trang Bat ngo SONG Cai ngay

Bài viết liên quan

No comments yet.

Leave a Reply

  • Thống kê


    Tổng khách viếng thăm : 27053
    Khách hôm nay : 7