4:40 pm - Tuesday October 21, 2014

Bài tập excel: Bài tập ôn

Bài tập excel _ Bài tập Ôn

Bài tập excel _ Bài tập Ôn

(Nhấn vào hình phía trên để xem đề bài chi tiết)

YÊU CẦU:
1. Thêm cột THUC LANH sau PHU CAP
2. Lập công thức điền dữ liệu vào cột MA LOAI: là 1 ký tự bên trái của MA SO.
3. Lập công thức tính SNCT: là một ký tự cuối của MA SO và chuyển sang giá trị số ( dùng hàm RIGHT và VALUE)
4. Tính HE SO dựa vào MA LOAI, SNCT và BANG TINH HE SO ( dùng hàm VLOOKUP)
Gợi ý: Dò tìm trong BANG TINH HE SO với giá trị dò là MA LOAI; Số cột lấy thuộc dạng phức tạp : IF(SNCT<?,2,IF(SNCT<?,3,4))
5. Tính Ngày công tính lương (NCTL): Biết nếu NC>24, thì phần ngày công vượt trên 24 được tính gấp đôi; ngược lại giữ nguyên NC
Ví dụ: Ông A có NC =25 thì NCTL là : (25-24)*2+24 =26 ngày
6. Tính LUONG = LCB * HE SO * NCTL
7. Tính PHU CAP: = SNCT * 10000 + Nếu MA LOAI là “A” thì được  + 6000
Nếu lấy 10000 ở ô H1, 6000 ở ô L1 ( cần phải cố định 2 ô dùng chung này)
8. Tính THUC LANH = LUONG + PHU CAP nhưng THUC LANH này không được thấp hơn 140000
(Nếu LUONG + PHU CAP <140000 thì THUC LANH là 140000, ngược lại THUC LANH là LUONG + PHU CAP; dùng hàm IF hay MAX)
9. Dùng Advanced Filter trích ra các dòng có MA LOAI là B và NC >24
10. Sắp xếp danh sách theo TEN tăng dần, trùng TEN thì sắp theo THUC LANH giảm dần
11. Lập BANG TONG KET sau vào cuối bảng tính
ý 11

Download bài giải phía dưới:

BÀI TẬP EXCEL _ BÀI GIẢI BÀI TẬP ÔN

 

Bài viết liên quan

  • Thay vì sử dụng Excel như một bảng tính thông thường, một người đàn ông Nhật Bản đã tạo ra những bức ..
  • (*) Do tốc độ đường truyền nên có thể bạn sẽ nhìn thấy một trang trắng trước khi đoạn phim tải xong. Bạn ..
  • Bài tập excel _ Bài tập 2 (Nhấn vào hình phía trên để xem đề bài chi tiết) YÊU CẦU: 1. ..
  • Bài 1: yêu cầu: Nhập và dùng công cụ Conditional Formatting tạo định dạng như mẫu trên Bài giải và đáp án Bài 2: yêu ..
  • Bài tập excel _ Đề 2 (Nhấn vào hình phía trên để xem đề bài chi tiết) YÊU CẦU 1. Ý ..

No comments yet.

Leave a Reply

  • Thống kê


    Tổng khách viếng thăm : 27034
    Khách hôm nay : 29